„Hamvazószerdán az egyház a híveket az élet mulandóságára emlékezteti és bűnbánatra szólítja fel. 1091-ben Beneventóban tartott zsinaton II. Orbán pápa a bűnbánat látható jeleként elrendelte a hívek számára a hamvazkodást. A pap az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: Emlékezzél, ember, hogy porból lettél és porrá leszel! Ezen a napon szigorú böjt van, vagyis a 18 évet betöltött híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk, valamint 14 éves kortól húst nem szabad fogyasztani.
A hústilalom a nagyböjt minden péntekére érvényes! A negyvennapi böjtnek is nevezett nagyböjt hamvazószerdán kezdődik, és nagyszombat délig tart, de az egyház tanítása szerint pusztán a testi böjt nem elég, az önmegtartóztatást más tekintetben is gyakorolni kell. (Ferencesek)
Hamvazószerdán 18 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatott be Radó Tamás plébános atya a kapuvári Nagytemplomban, melynek keretében a hamvazás szertartásában részesültek a hívek. A szentmise után az Oltáriszentség előtt a nagyböjti litániát énekelték. A hamvazószerdai liturgia szentségi áldással fejeződött be.
Könyörgés: Mindenható Istenünk! Te a böjt és a bűnbánat által akarsz megtisztítani minket. Segíts, hogy a most kezdődő szent időben egyre jobban rád találjunk, megerősödjünk szeretetedben, és kegyelmed erejével a békességet tudjuk erősíteni önmagunkban, környezetünkben és az egész világban. Krisztus, a mi Urunk által!