Dicsőség, szent áldás, tisztesség
A föltámadt Úrnak, Húsvéti Báránynak,
Dicsőség, szent áldás, tisztesség.
A halál és élet harcra szállt.
Meghalván az Élet, a halálon Úr lett,
A halál és élet harcra szállt.
Nagyszombat, húsvét vigíliája
„Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szentsír előtt időzve. Az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a Katolikus Egyház legfontosabb ünnepe, a Húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre. A liturgia sötétben kezdődik, abban a sötétben, amely a világra borult Krisztus halála után. Amikor úgy látszott, hogy a halál legyőzte az életet, a bűn legyőzte Krisztust. Ebben a sötétben gyullad meg a remény: Krisztus feltámadásának fénye. 
A vigília szertartása négy, jól elkülönülő lényegi részből áll: a fény liturgiájából, az igeliturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából.”(Részlet: MKPK közleményéből)
Szent Anna plébániatemplomunkban nagyszombaton este 7 órakor, a fény liturgiájával kezdődött a szertartás. A bevonulási körmenetben a meggyújtott húsvéti gyertyával Krisztust, mint a „Világ Világosságát” idézték, melyet az oltár közelében helyeztek el.
            A feltámadás örömét kifejező dicsőségre, három napos némaságuk után, ismét megszólaltak a templom csengői, az orgona és a harangok. Az igeliturgiában elhangzott olvasmányok és az evangélium után következett a vízszentelés szertartása és a keresztségi fogadalom megújítása. A vigília az Eucharisztia ünnepélyes bemutatásával teljesedett ki.
            A szentmise végén az asszisztencia vezetésével a feltámadási körmenet végighaladt Kapuvár főterén. A hívősereg buzgó énekléssel adta a világ tudtára az örömhírt: Krisztus feltámadt! A Te deum eléneklése után a húsvéti eledelek megáldásával, megszentelésével fejeződött be az esti szertartás.
Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Mi lelkileg vak, sötétben botorkáló emberek vagyunk nélküled. Add meg nekünk a hitet, hogy feltámadásod részesei és tanúi legyünk! Ahogy egykor a tanítványok, mi is keresünk az üres sírban, szürke hétköznapjainkban, monoton munkánkban, kiüresedett kapcsolatainkban, meg nem valósult céljainkban. De hamar be kell látnunk, hogy hit nélkül nem találunk rád. Erősítsd bennünk a hitet, hogy megértsük kereszthalálod és feltámadásod üzenetét, erősítsd bennünk a hitet, hogy fel tudjunk ismerni téged a mindennapokban!