Jézus Szent Szívének ünnepén este ½ 7 órakor a kitett Oltáriszentség előtt a Jézus Szíve litánia éneklésével kezdődött az ünnepi szertartás Radó Tamás plébános vezetésével, felajánlva magunkat Jézus Szívébe.  
A 7 órakor kezdődő szentmisét pedig a járvány ideje alatt március 15. és május 15. közötti időszakban meghalt kapuváriakért mutatta be. (Olaszi Miklós, Vass László, Bendi Imréné, Pászli Jánosné, Nagy Jenőné, Sipőcz József, Abonyi Lászlóné, Pápai János, Locsmándi Ernő, Szilágyi Istvánné, Bencsics Istvánné). A koronavírus-járvány ideje alatt elrendelt szigorú intézkedések miatt, nem tudott szentmisét bemutatni értük.
Az áldozás utáni könyörgést követően a húsvéti gyertyához vonult, ahol az elhunytakért mondott imádságokat. A könyörgéseket ének követte majd a szentmise befejező áldásával ért véget az ünnepi alkalom.
Béke fejedelme, szentséges Istenünk,
Úr Jézus szent Szíve, békéért esdeklünk.
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
Békét nemzetünknek, békét a világnak!
Szűz Mária szíve, kérünk békét kérve,
Fiad szent Szívénél közbenjárónk légy Te.
Békét adj szívünknek, békét családunknak,
Békét nemzetünknek, békét a világnak!
A Szent Szív a vallásos lélek számára Jézusnak az emberért való önfeláldozó, megváltó szeretetét állítja oda követelményül. A kultusz nyomai már a középkorban, így kódexirodalmunkban is felbukkannak. A kultuszt Alacocque Szent Margit látomásai (1673–1625) szentesítették: a megjelenő Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, és a Szív tisztelőinek az engesztelést, a hónap első péntekjén való gyónást, áldozást kötötte lelkükre. Margit mindjárt a Szent Szív különös oltalmába ajánlotta magát. Ezt a felajánlást később egészen napjainkig jámbor egyének és közösségek, városok és nemzetek követik. Maga XI. Pius az Egyházat is a Szív oltalmába ajánlotta. Alig van hazánkban templom, ahol Jézus Szent Szíve-szoborral, képpel ne találkoznánk A Szent Szív ikonográfiájának első jelentős hazai barokk emléke a tihanyi bencés templom oltára, továbbá a jezsuiták vízivárosi templomának képe. A márianostrai hajdani pálos templom oltárképén Jézus hatalmas szívéből kereszt nő ki, jelképezvén a szeretetből vállalt halált.
(Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium _ részlet)