Nagyböjt harmadik keresztúti ájtatosságán 2020. március 13-án 18 órai kezdettel a Páli Szent Vince Katolikus Iskolaközpont alsó tagozatos kisdiákjai Vörösné Varga Erzsébet és Szalai Győzőné hitoktatók kíséretében, Radó Tamás plébános atya vezetésével, a hívekkel közösen imádkoztak, énekeltek.
A keresztút stációinál a gyerekek rövid elmélkedéseket olvastak fel. (Részletek az elhangzottakból.)
A szeretetet ajándékba kaptuk. Az Isten maga az, aki önmagát – különösképpen Jézusban – nekünk ajándékozza. Csodálatos dolog Isten gyermekének lenni! Jézus keresztútja, Isten irántunk való szeretetének a megvallása. Ez a szeretet határtalan, megszakítás nélküli, halálig tartó!
 1. Pilátus halálra ítéli Jézust: Pilátus úgy érzi, hatalma van Jézus felett is. Valójában semmiféle hatalma sincs: tehetetlen. Jézus kinyújtja kezeit –Pilátust is szeretetével akarja megajándékozni.
 2. Jézus vállára veszi a keresztet: Jézus viszi a keresztet. Nem az övét, hanem a mi keresztünket. Az emberek bűnei nyomják a vállát.
 3. Jézus először esik el a kereszttel: A kereszt, melyet az emberek az Úrra tettek, túl nehéz. Bűneink terhe Jézust most a földre nyomja. Senki sincs, aki önként segítene? Ebben az órában senki! A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok: én legyőztem a világot.
 4. Jézus édesanyjával találkozik: Jézusnak kedves, jóságos édesanyja volt. Kiterjesztett karjaival ezt akarja gyermekének mondani: „Nézd, itt vagyok veled, melletted. Nem hagylak el” … és Jézus szenved, mert szeretett anyjának pillantását nem tudja elkerülni.
 5. Cirenei Simon segít a keresztet hordozni: Végre, valaki segít! De nem részvétből… Simont oda kényszerítették. Jézus engedi, hogy segítsen és így Simon lépésről lépésre megtapasztalja a kereszt titkát. Simon soha többé nem felejti már el Jézust!
 6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak: Veronika egy fa mögött megbújva várakozott. Most, hogy Jézus fájdalomtól megtört arcát látja, bátran előlép és odanyújtja neki kendőjét. A szeretetnek ez a mozdulata enyhíti Jézus szenvedését.
 7. Jézus másodszor esik el a kereszttel: Nem a hosszú, meredek út, hanem az emberek mindig visszatérő bűne az, amely Jézust kimeríti. A kereszt egyre nehezebb.
 8. Jézus a síró asszonyokkal találkozik: Aki most az Úrra néz, kicsordul a könnye. Ezért nem meglepő, hogy az asszonyok, akikkel találkozik, átérzik fájdalmát és részvétet éreznek iránta.
 9. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt: A keresztút elveszi Jézus végső erejét is. Megtört és tehetetlen. Mivel már nem képes felkelni, katonák jönnek, hogy ütlegeikkel magához térítsék.
 10. Jézust megfosztják ruháitól: Akit halálra ítéltek, elvesztette életét és mindenét. Így tépik le a durva katonák az Úrról a köntösét. Jézus így imádkozik: „Atyám, azt akarom, hogy mindazok, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy meglássák dicsőségemet, amelyet te adtál nekem, mivel a világ kezdete előtt szerettél engem.”
 11. Jézust keresztre szegezik: Jézus a keresztre van szegezve. Aki a béke útját járta és jót tett mindenkivel, azt keresztre feszítették: kezeit és lábait a fához szögezték. Arca már csupa fájdalom. Jézust odaszögezték, azonban karjait szeretettel szélesre tárja. „Atyám, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is.”
 12. Jézus meghal a kereszten: A bűn iszonyatos műve beteljesedett. De nem a gonoszság győzött, hanem a szeretet! A legnagyobb megalázottságában jut el Jézus a legmagasabbra: „Ha felemeltetem a földről, mindent magamhoz vonzok.” A mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjében dicsekedjünk! Benne van üdvösségünk, föltámadásunk és életünk. Általa vagyunk megváltva és megszabadítva.
 13. Jézus  testét leveszik a keresztről és anyja ölébe helyezik: Mária nem hagyta el Jézust: szeretetével végigjárta vele fájdalmas útját a keserves befejezésig. Csak most, miután a borzalmas mű beteljesedett, veheti ismét karjaiba fiát a fájdalmas anya.
 14. Jézust sírba teszik: Hit nélkül kialszik minden remény az életben. Isten hatalmából ebben a halálban a feltámadás már valóság. Már csak idő kérdése! Jézus legyőzte a halált! Jézus él!