Ezt az áldott testet, melyet itt imádunk,
Ezt az áldott szent vért, melynek térdet hajtunk, 
Te szavadra, Jézus, erős hittel valljuk,
Könyörülj meg rajtunk!
ÚrnapjánKrisztus Testének és Vérének ünnepén Radó Tamás plébános 9 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatott bea templomban megtartott körmenettel.
A szentmise celebránsa az oltárszolgálatban résztvevőkkel templomi körmenetben vonult az Oltáriszentséggel. A mellékoltároknál evangéliumi szakaszok felolvasására és szentségi áldásra került sor.
A Te Deum és a Pápai-, valamint a Magyar Himnusz eléneklésével ért véget az Úrnap megünneplése.
"Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol az Atyaistennel és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké."