„Imádjatok mindenki helyett, mindenkiért és mindenki nevében!”
Második keresztúti ájtatosság
Az egész világon szeressék, dicsőítsék, imádják és hálával tiszteljék a legméltóságosabb OLTÁRISZENTSÉGET, most és mindörökké! Ámen. 
A kapuvári Szent Anna Plébániatemplomban nagyböjt második hetében, 2021. február 26-án, pénteken a templom medjugorjei imacsoportjának tagjai olvasták fel a stációknál az Eucharisztiához kapcsolódó gondolataikat.