„Nagy öröm van ma az égben örvendezzünk keresztények.
Szenteljük e dicső napot Mindenszentek ünnepének….”
Kereszténységünk nagyjait ünnepeljük és köszöntjük. „Mind hitben hunytak el, de anélkül, hogy az ígéret teljesedését megérték volna; csak messziről látták és üdvözölték, elismerve, hogy vándorok és jövevények a földön... Egy jobb haza után vágyódtak, a mennyei után. Ezért az Isten sem szégyelli, hogy Istenüknek hívják, hiszen hazát készített nekik.” (Zsid 11, 13. 16) A jobb hazába nemcsak vágyódtak a szentek, hanem úgy is éltek, hogy Istentől megkapják az örök élet koronáját. (Barnabás atya)
            Mindenszentek ünnepe parancsolt egyházi ünnep, minden katolikus hívő számára kötelező a szentmisén való részvétel. A Szent Anna Plébániához tartozó templomokban a vasárnapi rend szerint tartott szentmiséken imádkoztak.
            Hagyományokhoz híven ezen a napon a kapuvári Szent Kereszt Temető nagykeresztjénél 14.30-kor kezdődően Radó Tamás plébános atya és Simon Dávid diakónus vezetésével a jelenlévők közösen imádkoztak a temetőben nyugvó meghaltakért.
            A plébános ünnepi szentmisét mutatott be 18 órai kezdettel, azt követően pedig halottak esti ájtatosságot tartott. Az asszisztenciát Simon Dávid diakónus és Ézsöl Krisztián papnövendék végezte.
Kérjük rendszeresen imáinkban védőszentünk, és más szentek közbenjárását, hogy tudjunk Isten akarata szerint élni és a nehézségek ellenére is ki tudjunk tartani hitünkben!