„A kereszt titka minden emberi szenvedésnek a titka is”
            A kapuvári Szent Anna plébánia-templomban a nagyböjti időszak ötödik vasárnapjának előesti szentmiséjén április 5-én, szombaton és 6-án vasárnap az esti szentmisén tartott nagyböjti lelkigyakorlat lehetőséget adott az egyházközség híveinek a lelki elmélyülésre.
             A szentmiséket Radó Tamás plébános atya mutatta be, a lelkigyakorlatos szentbeszédeket Simonics Péter fertőszentmiklósi plébános atya tartotta. A hívek gyóntatását mindkét alkalommal a szentmisék előtt egy órával kezdték az atyák, sokan éltek a lehetőséggel.
            A lelkigyakorlatos atya az alábbi gondolatokat intézte a hívekhez:
Az Egyház, mint a tovább élő Krisztus, az Ő művének folytatója, osztozik sorsában. Minden keresztény ember számára nagy feladat: Krisztus sorsában kell osztoznunk.

 „Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.” Az Egyház, s benne a keresztények üldözésének oka: a Krisztushoz való hasonlóságunk. De Jézus megígérte: „A pokol kapui nem vesznek erőt rajta!” Ez nagy erőforrás számunkra a nehézségek idején. A vihar lecsendesítésének csodája bizonyítja: Jézus nélkül semmit sem tehetünk. Nem földi erőkben bízunk, hanem a minket szerető, segítő Isten erejében, hatalmában. Isten dimenziói mások, mint az emberi dimenziók. A mi kötelességünk: mindent úgy tenni, ahogy Ő mondja és kívánja.  Földi életünk ideje a bűnösnek alkalom a megtérésre, a jónak pedig próbatétel, lehetőség hűségének bizonyítására.  „Atyám, ne az én akaratom legyen, hanem a Tiéd.” – imádkozott Jézus az Olajfák hegyén. A kereszt titka minden emberi szenvedésnek a titka is. A megpróbáltatás alkalom, hogy kimozduljunk a megszokott, kényelmes életünkből. A nagy szentek mind nagy szenvedők is voltak. Minden más erény félig vagy nagy részben az Istené, de a szenvedéseim egészen az enyéim.Az Egyház hajója halad az élet tengerén az örökkévalóság kikötője felé. Semmi mása sincs, csak Krisztus keresztje! Ez a kereszt azonban mindig szilárdan áll, amíg körülötte szüntelenül változik a világ. Így halad a hívő ember is: dacolva a szenvedésekkel – de vállán Krisztus keresztjével és a bíztató üzenettel: „Ne féljetek, én legyőztem a világot!” 
A vasárnap esti szentmise végén Radó Tamás plébános atya megköszönte Simonics Péter plébános atyának, hogy eljött és a kapuvári híveket a lelkiekben gazdagította, szentbeszédekkel buzdította a húsvéti ünnepre való felkészülésben. A jó Isten áldását kérjük további papi életére, munkájára.