„Rózsafüzért mikor mondtunk, Máriának füzért fontunk…”
A Boldogságos Szűzanya rózsafüzérének imádkozására buzdít minket az Egyházunk. A maga egyszerűségében és mélységében jelentős imádság segít minket abban, hogy az életszentség gyümölcseit teremjük. Beiratkozva Mária iskolájába, végig gondoljuk Fiának, Jézusnak életét, átelmélkedve annak egy-egy állomását, örömét és nehézségét, átérezzük az ő szeretetének mélységét, melyet a hétköznapjainkban is megtapasztalhatunk. A rózsafüzér által elnyert kegyelmek, melyet Égi Édesanyánk esd ki számunkra, segítenek bennünket, hogy Istenünk szeretetében éljünk minden nap.
Október hónap minden napján a szentolvasót imádkoztunk egyházközségünkben. A liturgiát Radó Tamás plébános és Méry László káplán vezette. A rózsafüzér előimádkozását gyermekek, fiatalok, felnőttek vállalták, a templom hívei egy közösségként fohászkodtak.
A napról napra hűségesen érkező 20-24 gyermekből alakult ki egy imádkozó kis közösség. Az óvodástól az középiskolás diákig szívesen mondták a szentolvasót, többen közülük valamennyi alkalmon részt vettek. Tamás atya meglepetéssel készül a leglelkesebb gyermekeknek imaszolgálatukért.
Rózsafüzér Királynőjének oltalma és szeretete őrizzen és vezessen mindannyiunkat, hogy Krisztus útján járva beteljesítsük élethivatásunkat!