"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel." (1 Kor 13,4-7) 
Szent Pál apostol ünnepének alkalmából
Radó Tamás atya 
tartott búcsúi ünnepi szentmisét 
2020. június 28-án, vasárnap. 
"Urunk, Istenünk, te Szent Pál apostolt csodálatos módon meghívtad az evangélium hirdetésére.
Add, hogy az egész világot átjárja az a hit, amelyről ő királyok és nemzetek előtt tanúskodott, és így Egyházad szüntelenül növekedjék. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké." (Részelet a szentmise könyörgéséből)