„Áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse!  [Lk 1,42]
Sarlós Boldogasszony ünnepe
„Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki! Mária megszólalt: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék” (Lk 1,39-56)
Kapuvár házhelyi városrészén épült Sarlós Boldogasszony-templomban búcsúi szentmisét mutatott be Radó Tamás plébános 2020. július 3-án 17.30 órai kezdettel. Az asszisztenciát Horváth Csaba és Ézsöl Krisztián papnövendékek végezték, Olaszy Bence ministránsként segített.
A templom oltárképe (Jáky György festőművész alkotása) gyönyörűen ábrázolja a Vizitációt: a Boldogságos Szűz Mária látogatását rokonánál, Erzsébetnél. Az ünnep népies elnevezése a nyár legnagyobb mezőgazdasági munkájához, az aratáshoz kapcsolódik: Sarlós Boldogasszony
Az ünnepi alkalomra befejeződött a templom felújítása, melynek során új tetőhéjazat került az épületre, megszépült a külső homlokzat, és a harangvezérlés is felújításra került.