„Szállást keres a Szent Család…”
Adventi népszokást elevenítettek fel a néptánciskola tagjai
Advent harmadik vasárnapján, 2019. december 15-én a szokásostól kissé eltérő módon kezdődött a kapuvári Nagytemplomban az esti szentmise. A bevezető éneket követően a szentmisét bemutató Radó Tamás plébános atya bevezetőjében kérte a híveket: fogadják szeretettel a kapuvári dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola tagjainak előadását, a szállást kereső Szent Családról.
A néptánciskola tagjai egy régi adventi népszokást, a Szent Család-járást elevenítették fel. A népszokás alapját képező bibliai történetet több versszakkal illusztrálva énekelték meg. Az összeírásra Betlehembe érkező Máriának és Józsefnek senki sem adott szállást, ezért a település határában lévő istállóban kellett meghúzódniuk.
Szállást keres a Szent Család,
De senki sincs ki helyet ád,
Nincsen, aki befogadja,
Őt, ki égnek, s földnek ura.
Az idő már későre jár,
A madár is fészekre száll,
Csak a Szent Szűz jár hiába,
Betlehemnek városába.
Legalább ti, jó emberek,
Fogadjátok a Kisdedet,
Házatokra boldogság száll,
Ha betér az égi király.
A háziak a szobából feleltek rá:
Ne sírj tovább, Szűz Mária,
Ne menjetek ma máshova,
Szállásunkat mi megosztjuk,
Kis Jézuskát befogadjuk.
Az előadást követően a könyörgéssel folytatódott a szentmise.
Sokan nem tudják: A betlehemi szálláskeresés Kapuvár gartai városrészében ma is élő népszokás, amelyben 9 család vesz részt, egymás között a sorrendiséget tartva. A karácsonyt megelőző 9 napban a megszentelt Szent Családot ábrázoló képet házról-házra viszik, ahol az oltárszerűen feldíszített asztalra helyezik el, mellette gyertyát gyújtanak. A kép előtt tartott ájtatosság keretében Rózsafüzért imádkoznak, és Szent József-litániáját mondják el. Amelyik családhoz szenteste érkezik a Szent Család-kép, ott a feldíszített karácsonyfa alá helyezik el, és az a család őrzi a következő évben.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=XkMc89tdqvI