„Amiben a lelketek nyer, az az igazi nyereség.”(Gárdonyi Géza)
Szellemi kincsek őrzője – a Fertődi Kalendárium 2020
(Könyvbemutató Kapuváron)
A kapuvári plébánia közösségi termében került sor a Nádasi Alfonz és Jáki Teodóz Katedra idei első, irodalmi programjára – a Magyar Kultúra Napja jegyében. Január 21-én, kedden 17 órai kezdettel tartották meg a Fertődi Kalendárium bemutatóját. A meghirdetett program sokak érdeklődését felkeltette. A plébánia nagytermében szép számú hallgatóság gyűlt össze.
Tóth Imre egyházközségi alelnök köszöntötte az előadókat: Dr. Cs. Varga István irodalomtörténész professzort és Bertha János fertődi J. Haydn Zeneiskola igazgatóját, a Fertődi Kalendárium író-szerkesztőjét. A megemlékezéshez illően és méltóan a Himnusz eléneklésével kezdődött az ünnepi rendezvény.
A program Dr. Cs. Varga István bevezető gondolataival indult, aki a Hamvas Béla szavait tolmácsolta: „A nagy örökség egyúttal kötelesség. (…) A nagy kultúrával feltétlenül együtt jár az a kötelezettség, hogy az ember tovább építse. Kultúrában születni nemcsak annyit jelent, hogy élvezni a kiváltságokat, amiket az ősök alkotása teremtett, hanem annyit is, hogy előkészíteni az utódok kultúráját.”
A megkezdett gondolatsort folytatva, egy XII. századi oklevél feljegyzését idézte: „Miképpen meghalnak az emberek, megy feledésbe tetteik emléke. Ezért szükséges, hogy ami az utódok feledékenysége következtében kitörlődik, azt az írás segítségével éledjen fel.”
Rövid ismertetést adott a Fertődi Kalendárium 2020-as kiadványról. Hangsúlyozta: a Fertődi Kalendárium könyvsorozat kiadója a Fertődi Esterházy Pál Alapítvány. Szerkesztője, Bertha János zeneiskola-igazgató, aki szívén viseli Fertőd és környéke kulturális életének, művelődéstörténetének tárgyi és szellemi-lelki értékeinek a sorsát. Oktató és kultúraszervező munkáját nemes lokálpatrióta elkötelezettsége motiválja. Tudja: az elődök érdeme a hagyaték, de a jussolt hagyatékot a jelenkor embereinek kell megőrizni, gyarapítani, élő-eleven örökséggé kell tenni. A Fertődi Kalendárium köteteiben, a szakralitásból fakadó, szép, jó és igaz örökség sok-sok igazgyöngye megtalálható. Szerkesztője és írásainak szerzői gazdag, közhasznú európai és magyar hagyományra tekinthetnek vissza. A kiadvány sok fényképpel mutatja be a fertődi tájhaza kulturális és oktatási eseményeit, eredményeit. Következetesen beszámol egyházközségi hírekről is.
Levonta a konklúziót. Bertha János szerkesztőt, az Esterházy Pál Alapítvány elnökét és munkatársait, a Fertődi Kalendárium minden szerzőjét, mecénását elismerés illeti, mert önzetlenül, fontos, közhasznú ügyet támogatnak. A szerkesztő és az írások szerzői azt is szem előtt tartják, amit Gárdonyi Géza így fogalmazott meg: „Amiben a lelketek nyer, az az igazi nyereség.”
Az est címadó témájáról Bertha János nagyon részletes, vetítettképes ismertetést adott: Az idei esztendőben tizenegyedik alkalommal kiadott könyv 334 oldalon 31 szerző írásait tartalmazza gazdag képanyaggal. Tartalmát illetően meghatározó az irodalom, történelem, a megemlékezések (emberekről, történelmi sorsfordító eseményekről, Európa jövője iránti aggódó figyelem, nemzeti ünnepeink, a fertődi események és zeneiskolai kulturális hírek. Az egyházi év legfontosabb időszakait és néhány különösen kiemelkedő pontját, ünnepét is bemutatja, a szakszerűséghez garancia: Barsi Balázs Széchenyi-díjas ferences atya lelkisége.
A 11. évfolyam kötetben Anno Domini címen új sorozat indult, amelyben elsősorban a Fertőpart, illetve az egykori Esterházy-birtokon található szakrális emlékeket ismerhetik meg az érdeklődők. Elsőként a cinfalvi Mindenszentek temploma előtt található Latin-keresztről olvashatunk. Érdekes kiegészítője a kötetnek a 2020-as évi naptár, melyben a jeles ünnepek kiemelt színnel kerültek feltüntetésre. A könyv címlapján az ún. Ringató Madonna szobrát ábrázoló kép látható (Malomháza), a hátlapon pedig Esterházy Pál herceg imádságának egy részlete olvasható: „Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária! emlékezzél meg örökségedről, amelyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István, neked felajánlott és végrendeletében reád hagyott!...”
            Az irodalmi esten Devecseri Zoltán költő, a Fertődi Kalendáriumban megjelent, Nagy Gáspár emlékének dedikált verseinek felolvasásával közreműködött. A program végén Bernáth Krisztián káplán és Tóth Imre egyházközségi alelnök mondott köszönetet az előadóknak és a hallgatóságnak. Az est programja a Boldogasszony Anyánk himnusz eléneklésével zárult.