„Szent Annához, Mária anyjához szent örömmel járulunk…”
A kapuvári Szent Anna-templom búcsújának előesti szentmiséjén Licz Csaba Zsolt újmisés, a mosonmagyaróvári Nepomuki Szent János Plébániatemplom segédlelkésze tartott ünnepi nagymisét 2022. július 23-án, szombaton 19 órai kezdettel. A szentmisén jelen volt Woditsch Péter, a Brenner János Hittudománi Főiskola II. éves hallgatója, aki kéthetes gyakorlatát tölti plébánánkon. 

A templomba érkező újmisést Tóth Imre egyházközségi alelnök köszöntötte a hívek és Kapuvár város Önkormányzata nevében.

A liturgia elején Csaba atya megköszönte az ünnepre szóló meghívást, a kedves fogadtatást. Szentbeszédének lényegi mondanivalója Szent Annáról szólt, aki méltó példaképe a nagymamáknak, az édesanyáknak és a családoknak is. 

A záró áldást megelőző percekben plébánosunk Radó Tamás atya köszönettel fordult az újmiséshez: „Köszönöm a Szent Anna Egyházközség nevében, a búcsú előestjének alkalmával, hogy eljöttél az újmisés szentmisét bemutatni és áldásban részesíteni a híveket. Imádkozunk azért, hogy minél tovább légy Isten hűségében, szeretetében, a papságot a legnagyobb örömben és boldogságban tudd megélni. Az ő oltalmára, segítségére egyházközségünk és városunk is rászorul. Isten éltessen.”
Ezt követően  Szalai László Gézáné kántort köszöntötte Tóth Imre egyházközségi alelnök, nyugdíjba vonulásának alkalmából, megköszönve neki sok éves szolgálatát, kérve életére  Szűz Mária anyai pártfogását. 
A zenei szolgálatot az Ars Camerata Kórus látta el. A kórust vezényelte: Brandné Szabó Ildikó; orgonán közreműködött: Borsodiné Szabó Judit.
A szentmise végén újmisés áldásban részesültek a jelenlévő hívek, a templomból távozva szentképet kaptak ajándékba.