Szentháromság vasárnapján, 2020.június 7-én 9 órai kezdettel ünnepi szentmisét mutatott be Szent Anna plébániatemplomunkban Bernáth Krisztián káplán.
„A mai vasárnapon arra a hitigazságra figyelünk, amely szerint egy Isten van, aki három személy: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mély tartalmú hitigazság ez, de talán helyesebb hittitokról beszélnünk, amelyet az emberi értelem felfogni képtelen. Mindaz, amit a Szentháromságról tudunk, azaz a három isteni személy létezéséről, tevékenységéről és kapcsolatáról ismert számunkra, nem emberi értelmünkkel felfedezett valóság, hanem az isteni kinyilatkoztatás által felfedett igazság.
A keresztség által az Atya gyermekeivé, a Fiú testvéreivé, a Szentlélek templomává váltunk. Miként a szentháromsági személyek kapcsolatának lényege a szeretet, úgy Istennel való kapcsolatunk alapja is a szeretet. Éljünk a Szentháromságban! Éljünk Isten szeretetében!” (Részlet: Krisztián atya gondolataiból)
A jelenleg még érvényben lévő koronavírus-járványügyi szabályok miatt a miséző pap és a jelenlévő hívek nem vonultak közös imádságra a Szentháromság-kápolnához.
A szentmisét követően a templomban folytatódott az ünnepi szertartás, melynek keretében Krisztián atya a Szentháromság-litániát imádkozta el közösen a hívekkel, majd könyörgő imádságot mondott. Az ünnepi alkalom a papi áldással fejeződött be.