A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet adott ki a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtéssel kapcsolatban. Részlet a felhívásból:
„A nagyböjt ideje kiváló alkalom a jó cselekedetekre, az irgalmasságra, amely szeretetből, nagylelkűségből fakad, vagyis lemondás gyümölcse. Szent Ágoston szerint „a böjt és az alamizsna az ima két hatalmas szárnya”, amelyek által lendületet kap, és egészen Istenig repül.
Idén is meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést templomainkban, ami lehetőséget teremt az alamizsna felajánlására is. Kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára, és tegyék a templomban erre kijelölt helyre. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba. Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagyböjtben is, és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához.”
            Az országos akció keretében a hívek 2019. március 24-31. között helyezhetik el felajánlott adományaikat a templomokban. A Katolikus Karitász munkatársai gondoskodnak arról, hogy a felajánlások még húsvét előtt az arra rászoruló családokhoz kerüljenek
            A Katolikus Karitász adományvonalán, az 1356-os szám tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal is segítünk.
            Szent Anna plébániatemplomunkban a meghirdetett gyűjtési akció kapcsán 24-én a szentmisék előtt vagy után helyezték el adományaikat a hívek. Köszönjük a lelkes adakozást, támogatást.