"Eljött a nap, mit várva vártunk…”
Az idei év adventi időszakában a hajnali 6 órakor kezdődött miséken templomunkban napról-napra mindig többen vettek részt Kapuvárról és a környék közelebbi településeiről. Így volt ez az utolsó rorátén is, 2019. december 24-én, melyet Radó Tamás plébános mutatott be:
            „A mai olvasmányban hallani fogjuk, hogy Dávid király elmondja Nátán prófétának, hogy házat, templomot kíván építeni az Istennek. M i is hasonlóval kezdtük az ádventet: templomot, hajlékot akartunk építeni, készíteni Jézusnak a szívünkbe! Hogy ez mennyire sikerült, ezt gondoljuk át, amikor megvizsgáljuk lelkiismeretünket és megbánjuk bűneinket!” – kezdte a szentmisét e bevezető gondolatokkal.
            Majd a szentmise végén köszönetét, háláját fejezte ki:
Ma, amikor az utolsó hajnali szentmisénk volt és nemsokára elénekeljük: Eljött a nap, mit várva vártunk”, hálásan megköszönöm közös készületünket! Az összeszedett imádságot és az éneket, a szentgyónásokat és szentáldozásokat, a fegyelmezettséget, hogy kettesével tudtunk az Úr asztalához járulni. Köszönöm, hogy ezekben állhatatosak voltunk mindvégig. Adventi alkalmainkon lelkiekben is tudtunk gazdagodni, öröm volt itt lenni; a vetítésekkel színesített, szebbnél-szebb énekek összeállításában kántorunk, Dávid jeleskedett. A sekrestyés feladatokat ellátó Zoli kitartó szorgalmával, napról-napra végzett háttérmunkájával segített bennünket a liturgiákra való felkészülésben. Köszönöm a gyermekeknek a jelenlétét, a ministránsok szolgálatát, a lányok felolvasását. Hálásan köszönöm az adományokat, a sok küldeményt, amellyel hozzájárultak a gyermekek reggelijéhez, és az ott segítőknek a szolgálatát.
ŐRIZZÜK MEG, ÉLJÜNK ABBÓL, ADJUK TOVÁBB, amit átéltünk. Isten áldása vezessen ma és életünk minden napján!” – zárta köszönő gondolatait!
            A szentmise záró áldását követően Ézsöl Krisztián papnövendék elénekelte a Jézus Krisztus születésének esztendeje és a keresztény időszámítás Martyrológiumát.
Befejezésül, az egybegyűlt hívekkel ünnepelte a karácsonyt, melyhez Bognár Dávid kántor segítségével egy zenei összeállítás készült, melyben a bevezető videót gyermekek éneke színesítette „Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok...” A Gloria in Excelsis Deo— pásztorjáték videó (The Piano Guys) jeleneteivel, az élőképek segítségével még jobban átélhettük a karácsonyi történetet. Ady Endre: Karácsonyi rege című versét Szabó Gyula tolmácsolásában hallhattuk. Ezt követően a főoltárnál és a mellékoltároknál felállított fenyőfákon kigyúltak a karácsonyi fények, és felhangzott a „Leszállt az ég dicső királya…” jelezvén, hogy a megszületés öröme minden ember szívébe fényt és boldogságot hoz.
A templomból távozók „mézes betlehemi csillagot” kaptak ajándékba.