Megalakult a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Kapuváron 
Veni Sancte, a gimnázium tanévkezdő ünnepe a kapuvári Szent Anna-templomban

                  „Zeng a harang hívó szóval e szép ünnep reggelén” – hangzott fel a szentmise kezdőéneke, amikor az egyházmegye főpásztora és az asszisztencia ünnepélyesen bevonult a kapuvári Szent Anna-plébániatemplomba, a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda gimnáziumának tanévkezdő szentmiséjére.
                    A Veni Sancte-szentmisét dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be, a Szentlélek Isten segítségét kérte a 2019/2020-as tanévre. Koncelebráltak: dr. Korzenszky Richárd OSB emeritus perjel, dr. Lukácsi Zoltán győr-szigeti, Radó Tamás kapuvári, Simonics Péter fertőszentmiklósi, dr. Szaradics József osli, Varga György kapuvár-gartai, Varga Imre agyagosszergényi plébánosok és Bernáth Krisztián káplán. Az ünnepen jelen volt többek között a Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek képviseletében Óvári Zita Mater Kamilla, Kriston Pál, az egyházmegyei Közfeladatokat Ellátó Szervezet igazgatója, dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, Hámori György, Kapuvár város polgármestere, a Győri Egyházmegye fenntartásában működő oktatási intézmények igazgatói, a kapuvári oktatási intézmények igazgatói, a gimnázium egykori és jelenlegi tanári karának tagjai, valamint dolgozói és tanulói.
Az ünnepi liturgiát rövid bevezető gondolatokkal kezdte a főpásztor: „Ez az iskola ezután a katolikus egyház fenntartásában fog működni, amely, bízom benne, mindnyájatoknak, szüleiteknek és az itt dolgozó tanároknak is megelégedésére fog szolgálni. Szeretnénk, ha ez az iskola is azon jó hírű egyházi iskolák közé tartozhatna, amelyben kiváló oktató és nevelőmunka folyik. Ehhez kérjük Isten áldását, a Szentlélek segítségét, hogy mindig megértsük Isten akaratát és akarjuk azt követni.”
            Dr. Veres András szentbeszédében hangsúlyozta: „Abban biztos vagyok, hogy az elkövetkező napokban számtalan ember felteszi majd a kérdést, hogy most mi fog változni az iskolában. Ebben az iskolában eddig is kiváló munka folyt, de azt szeretném elmondani, hogy mi az egyházban hogyan gondolkodunk a keresztény, katolikus nevelésről. Azt szeretnénk felajánlani minden idejáró diáknak, hogy igazi bölcsességre tegyen szert. Bölcsességre, ami megmutatja számunkra, hogy kik is vagyunk, mi a földi küldetésünk, és mi vár reánk. Hiszen a bölcs emberre az jellemző, hogy tudja, honnan indult, hová tart és hová érkezhet meg. Ezt a Katolikus Egyház Katekizmusa úgy fogalmazza meg, hogy mi végett vagyunk a világon. A lelket Isten azért adta nekünk, hogy tudjunk vele közvetlen kapcsolatba lépni. Isten ott van, ahol az emberek élnek, ahol az emberek vannak, hiszen minden ember Isten képmása. És ezzel a tisztelettel, ezzel a meggyőződéssel akarunk minden ember felé, osztálytársaink, tanáraink, nevelőink felé fordulni. Ez lényegi sajátossága a keresztény, katolikus iskolának.
            Volt idő, amikor bizony az ilyen gondolatok egy-egy iskola falai között el nem hangozhattak. Nagyon sokáig próbálták a fiatalságot a materializmus, az anyagelvűség útján tanítani, nevelni. Sokszor próbálták azt bebizonyítani, hogy egy kulturált, művelt, tanult ember nem lehet istenhívő. Az az ostobáknak, a tanulatlanoknak, a butáknak a magatartása. Számtalan természettudós istenhívő lett, akárhogy is korábban nem volt istenhívő. Mind a tudomány, mind a vallás, Istenben való hitet kíván. A hívők számára Isten van a kezdetben, a fizikusnak pedig Isten van minden megfontolás végén. Soha nem találunk ellentétet a vallás és a tudomány között. Inkább teljes összhangot találunk minden lényeges pontban. Aki igazán elköteleződik a természettudományok megismerésében, az szükségszerűen belátja, hogy a Teremtőnek léteznie kell. Azért vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük, szeressük és őt szolgáljuk. Mindenkit segítsünk Isten megismerésében, Isten megszeretésében, akit teremtő Mennyei Atyánknak ismerhetünk meg, és végül egész életünkben ennek tudatában cselekedjünk.
            Azért imádkozom ebben a szentmisében, hogy ez az új tanév adjon nektek sok-sok meglátást, felismerést, és segítsen benneteket abban, hogy ebben az iskolában jól érezzétek magatokat, Isten szeretetét egymás szeretetén keresztül gyakran megtapasztaljátok, hogy ezáltal igazán jó osztályközösségek, emberi kapcsolatok alakuljanak ki. Adja Isten, hogy ez mindnyájunknak, diákoknak, tanároknak és akik az iskolában foglalkoznak, osztályrésze legyen.”
            A szentmise a Salve Regina (Üdvözlégy Királyné) Mária-antifóna eléneklésével zárult.
Rövid szünetet követően dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szólt az ünneplő közösséghez. Gondolatsorában kiemelte, hogy Magyarországon az egyházi fenntartású közoktatási intézmények és a bennük tanuló gyermekek száma is a kétszeresére nőtt 2010-hez képest. Ma Magyarországon 1067 egyházi közoktatási intézmény van, amelyekbe mintegy 220 ezer gyermek jár. 2010 óta 2800 templomot újítottak fel és 120-at építettek. Hazánkban nem zártak be egyetlen templomot sem, nem építették át bevásárlóközponttá vagy mecsetté, szemben Nyugat-Európával.
Arról is beszélt, hogy az Eurostat adatai szerint az EU-ban Magyarország nyújtja GDP-arányosan a legmagasabb egyházi támogatást. Magyarországon "evidenciaszerűen" vannak egyházi iskolák, mert a keresztény oktatás egyidős az állammal. Amikor 1948-ban az egyházi közoktatási intézményeket államosították, az iskolák mintegy hatvan százaléka egyházi fenntartású volt. Az egyházi fenntartású iskolák olyan minőséget, plusz értéket közvetítenek, amilyenre semmilyen más fenntartó nem képes, sem az állam, sem az önkormányzat, sem egy alapítvány, mert Jézus Krisztus evangéliumának értékrendjén nyugszanak. A keresztény civilizáció a klasszikus értékrendet közvetíti, nem csak ismerteket ad át, hanem a tízparancsolatnak megfelelően nevel is.
A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, hogy elidegeníthetetlen emberi jog, ha valaki egyházi intézményben szeretné oktatni a gyermekét. A magyar állam ezt tiszteletben tartja, mert ezek az intézmények az egész magyar társadalomnak a javát szolgálják. A keresztény iskolákat nem az állam hozza létre, hanem a magyar nép. Az állam azt biztosítja ehhez, hogy ne jelentsen plusz anyagi terhet a szülők számára, ha valaki egyházi fenntartású intézményben tanul: az állam ugyanúgy támogatja az egyházi fenntartásban működő oktatási intézményeket, mint az államiakat. Ennek alapjait 1998 és 2002 között dolgozták ki.
            A Kapuvári Katolikus Iskolaközpont igazgatója, Biró Péter köszönetét kifejező gondolatokat osztott meg hallgatóságával: Sokak, sokunk régi álma valósul meg a mai napon, amikor elindul a Győri Egyházmegye fenntartásában, a Római Katolikus Egyház tanítása szerint működő, keresztény világnézetet közvetítő gimnáziumi nevelés-oktatás Kapuváron. Istennek legyen hála, hogy ez megvalósulhat. Non nobis, Domine, sed nomine tuo da gloria! Ne nekünk, hanem a Te nevednek adj dicsőséget, Uram! Köszönetet mondok Dr. Veres András megyéspüspök úrnak, aki elindította a kapuvári gimnázium egyházi fenntartásba vételének folyamatát, s vállalja a gimnázium fenntartását és működtetését. Miért várjunk tovább? Álljunk neki, és valósítsuk meg!- biztató szavakkal bátorította az intézmény létrejöttét.
            Nagy örömömre szolgál, hogy elfogadta meghívásunkat, részese közös ünneplésünknek dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr, s így személyesen is meg tudom köszönni Magyarország Kormányának, hogy hozzájárult a fenntartóváltáshoz. Köszönöm Kriston Pál úrnak, az egyházmegyei Közfeladatokat Ellátó Szervezet igazgatójának, és Kausits Györgyné gazdasági vezetőnek, hogy a fenntartóváltás jogi és gazdasági feladatait nagy hozzáértéssel elvégezték. Radó Tamás atyának, iskolánk püspöki biztosának a támogatást, a lelkesítést és a folyamatos tájékoztatást a kapuvári hívek felé. Hámori György polgármester úrnak, Kapuvár város Képviselő-testületének, hogy kezdettől az ügyünk mellé álltak, s biztosítják a feltételeket a katolikus oktatás megvalósításához. A gimnáziumi tanulók szüleinek, hogy támogatták a fenntartóváltást. A jogszabályok értelmében az ő többségi szavazatuk nélkül nem valósulhatott volna meg a katolikus gimnázium. Minden várakozásomat felülmúlva, végül 80 %-os többséggel álltak mellénk a szülők. Köszönet a bizalomért, a támogatásért. S végül köszönetet mondok a munkatársaimnak, igazgatóhelyetteseimnek, a nevelőtestület tagjainak a munkájáért, s mindazoknak, akiktől jó szót, biztatást, bátorítást kaptam. Kérem továbbra is támogatásukat, bizalmukat.
            Az intézmény vezetője történelmi visszatekintésben vázolta fel annak tényét, hogy a katolikus oktatás Kapuváron több mint 300 éves: Most itt van köztünk Esztergomból, a Szent Vincéről Nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek képviseletében Óvári Zita nővér, M. Kamilla. Köszönjük, hogy velünk ünnepel, s az ünnepséget követően személyében 1948 óta valószínűleg először fog belépni egy szatmári irgalmas nővér az egykori zárdaépület, mai gimnázium kapuján. Hálásan köszönjük a kapuváriak nevében egykori szolgálatukat, Isten éltesse a nővéreket! Szigethy Attila (aki később az 1956-os Dunántúli Nemzeti Bizottság elnöke, a forradalom mártírja lett) kezdeményezésére megalakult a kapuvári gimnázium. Mostoha, de legendás körülmények közt kezdődött az oktatás. Az első igazgató, Mihálka Jenő és a tanárok, Ábrahám József, Kiss Olga, Hámori Miklós sajnos már nem lehetnek köztünk. De itt van Bertók Kálmán tanár úr, s talán néhányan az első beiratkozott osztályból. Isten éltesse őket is, jó egészséget kívánok! Bertók tanár úr tanítványaként gyakran hallottam tőle egy ősi kínai mondást: „Ha a mára gondolsz, vess rizst, ha a holnapra, ültess diófát, de ha a jövőre, akkor alapíts iskolát!” Az intézmény nyolc évfolyamos gimnáziumi tagozattal bővült, jelenleg 12 osztályban 385 tanulót oktatása folyik. Az egykori diákok közül számos kutató, egyetemi tanár, orvos, mérnök, jogász és pedagógus került ki. Mind megállták a helyüket az életben, s szívesen emlékeznek vissza a gimnázium magas színvonalára és családias légkörére.
            A katolikus oktatás a rendszerváltozást követően, 1992-ben indulhatott újra Kapuváron. A katolikus általános iskola 2009-ben óvodával bővült ki. Most, a gimnázium és az általános iskola, óvoda egyesítésével megalakul a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, amely az óvodás kortól az érettségi vizsgáig szolgálja a kapuvári és Kapuvár környéki vallásos családok gyermekeinek nevelését-oktatását. A plébániai iskola, az irgalmas nővérek leányiskolája, kisdedóvója, a kapuvári gimnázium, a katolikus általános iskola és óvoda története mintha egy-egy éltető, duzzadó patak lenne, amelyek most egy erős folyammá egyesülnek. Amikor rátok nézek, kedves fiatalok, nagy hálát és reményt érzek. A jövő hosszú ideig, a következő században a ti kezetekben van. Olyannak kell lennetek, akik mélyen bíznak az emberben, az emberi hivatás nagyságában. Ha majd megismeritek Szent Vince életútját, büszkék lesztek rá, hogy a világegyháznak ez az alázatos, ugyanakkor nagyszerű életművet létrehozó szentje az iskola névadója.
            Az igazgató a továbbiakban arról is szót ejtett, hogy sok olyan munkálatot végeztek el az épületen, amelyek eredményeként biztonságosabbá, komfortosabbá, esztétikusabbá vált az iskolai környezet. Kérte a diákságot, hogy becsüljék meg az elvégzett munkákat, tartsanak maguk körül rendet és tisztaságot. A beszámolóban néhány szóban említésre került, hogy a tantestület új tanárokkal válik teljessé. Záró gondolataiban türelmet és megértést kért a diákoktól, tanároktól, a templomba járó kapuvári hívektől. A 800 gyermekkel, fiatallal foglalkozó intézményben szeretnének egy értékrendjében, szellemiségében, lelkiségében egységes intézményt megteremteni.
            Biró Péter beszédét a XVI. Benedek pápa kispapoknak mondott szavaival zárta: „A világ kényelmet kínál nektek. De ti nem kényelemre lettetek teremtve, hanem nagyszerűségre!” Kívánok mindenkinek eredményes tanévet, sok erőt, kitartást, hogy a jó harcunkat megharcolhassuk.
            Az ünnepség keretében az egyházmegye főpásztora megszentelte, megáldotta a termekben elhelyezendő feszületeket, az iskola új névtábláját, zászlaját.