„Mondom tehát nektek: kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak” (Lk.11/9.)
A héten több mint százezer fiatal fürkészte izgatottan a ponthatárokat, vajon sikerül-e a bejutni a választott felsőoktatási intézménybe? Akinek most nem jött össze, augusztusban vagy esetleg jövőre újra próbálkozhat. De addig is, senkinek sem lehet oka az elkeseredésre, hiszen a nehézségek és a kudarcok nem feltétlen jelentik álmaink szertefoszlását, elképzeléseink feladását… Ugyanis, ami igazán fontos az ember számára, a mellett kitart, a nehézségek pedig nem tántorítják el, hanem elszántságát és állhatatosságát növelik. A próbák segítik tisztánlátásunkat és kijelölhetik számunkra az utat. Ha valamin könnyen túltesszük magunkat, az valószínűleg nem is volt olyan fontos a számunkra…
            Jézus tanítása szerint, a kitartásnak vagy állhatatosságnak fontos szerepe van az ember istenkapcsolatában is. Az evangéliumi példázat „főszereplője” éjfélkor kopogtat barátja ablakán: „Barátom adj kölcsön három kenyeret. Útról érkezett egy barátom és nincs mit elébe tennem.” Az kiszól: „Ne zavarj! Az ajtó már be van zárva, családom nyugovóra tért, nem kelhetek föl.” De a megszorult ismerős nem adja fel, tovább kopog. Végül az ablak kitárul és megkapja, amit kért. Jézus megjegyzi: „Ha ezért, mert barátja, nem is kelne föl, hogy kérését teljesítse, alkalmatlankodása miatt mégis fölkel és odaadja, amire szüksége van. Ha ti, bár rosszak vagytok, tudtok jót adni fiaitoknak, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” (Vö. Lk.11/5-13.)
            Ami fontos számunkra, arról nem mondunk le egykönnyen. Legfontosabb céljaink eléréséért pedig mindent elkövetünk, akár évekig vagy esetleg egy egész életen át. Munkában, tanulásban, nevelésben, önnevelésben csakúgy, mint az imádságban az állhatatos kitartás hozza el számunkra az igazi eredményt. S mindez reménnyel tölti el néha csüggedő szívünket.
Amikor már nem bízhatunk a józanészben és – úgy érezzük - nem marad reális esély, nos, akkor kapaszkodhatunk bátran az imádság erejébe. A becsületes élet egyik legfontosabb vezérelve az alázatos kitartás és állhatatosság.Következetes munkával, tiszta szívvel és az imádság erejével az ember elérheti célját, hiszen „mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál és a zörgetőnek ajtó nyílik…”