„Készítsétek elő az Úr útját!  Egyengessétek ösvényeit!” (Mt.3/3b.)
Kóstolgat bennünket a tél. A vígasztalanul kopogó eső szemet gyönyörködtető, puha hópihékké nemesült múló hetünk első reggelén. Aztán, amilyen gyorsan jött, úgy el is illant gyermekeink legnagyobb bánatára. Mi pedig elkényelmesedetten és fázósan gomboltuk be a kabátunkat, húztuk fejünkbe a sapkát – az ilyenkor szokásos időjárásnak egyébként teljesen megfelelő – mínuszokban bővelkedő reggeleken. Hiába…, ilyen a december….
            A rorátés reggeli, illetve a vasárnapi evangéliumi szakaszok rendre Keresztelő János alakjátállítjákelénk. A Jordán folyó torkolatvidékén megtérést hirdető lánglelkű próféta, gyakorta idézte a nagy Izaiás szavait: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa. (…) Készítsétek elő az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit.” (Mt.3/1-3.)
Néha elbátortalanodó léptekkel ugyan, de keressük útunkat, mely – Betlehemen és a karácsonyon keresztül –valójában reményünk boldog beteljesülése felé vezet. Ugyanakkor az útkereszteződések mindig próbára is teszik az embert. (Igazán szerencsésnektudhatja magát, aki már első pillantásra képes kizárni a téves lehetőségeket.)
            Tulajdonképpen útépítés, illetve karbantartás az egész életünk. Elsősorban mégis egymás felé kell, hogy utakat nyissunk. (Ugyanakkor a legjobb az lenne, ha nem egymással szemben, hanem együtt és egyirányban tudnánk haladni.) Miközben építjük, mi magunk is úttá válunk. Hiszen másokhoz, lehet, hogy éppen rajtunk keresztül érkezik meg a kegyelem. Az általunk egyengetett utakat és ösvényeket kívánja használni az Úristen…
            Mikor a decemberi út majd hófehérbe öltözik, a tisztaság és megújulás érzetét kelti bennünk. A behavazott táj szűzi tisztasága tiszteletet parancsoló megrendültséggel érinti meg az embert. Jól kivehető minden egyes lábnyom… Ilyen tisztán és ilyen szépen kellene egymást is látnunk. Éppen ezért, miközben útjaimat egyengetem,a lelkemet is előkészítem. Csak így lehet gyümölcsöző a találkozás. Advent második gyertyalángja erre az utat egyengető igyekezetre akarja a figyelmünket felhívni…