„Beszédetek legyen: igen, igen; nem, nem. Ami ezt meghaladja, az a gonosztól van.” (Mt.5/37.)
„A szó veszélyes fegyver és van, aki fegyvertelen…” – énekelte slágerét annak idején az Illés együttes.Nem tudom,bárkiis megszámolta-e valaha, hogy naponta átlagosan mennyi szó, illetve mondat hagyja el ajkát?Vajon eszünkbe jut-e, hogy folyamatosan mások szavai, mondatai fészkelik be magukat a gondolatainkba fülünk vagy éppen a szemünk segítségével - néha bizony akaratunk ellenére is. Ilyen módon aztán kiszolgáltatottakkáválunk. (Legfőképpen a gyermekek, akik életkoruktól függetlenül az autóbuszmegállókban, tömegközlekedési járműveken, köztereken, a világ hálón, a médián keresztül… kénytelenek elszenvedni mások – vagy sajnos éppen egymás - lélekmérgező, személyiséget romboló verbális megnyilvánulásait). Ugyanis a szónak leírva vagy kimondva, a másik emberre gyakorolt hatása, ereje van – ezt hajlamosak vagyunk időnként figyelmen kívül hagyni. Így aztán a szó lehet akár „veszélyes fegyver” is…
            Akimondott vagy leírt gondolat áldás is lehet, hiszen általa képesek vagyunk egymást gazdagítani. A szó az emberi kommunikáció alapvető eszköze, a személyiség kibontakoztatásának legszükségesebb feltétele. Ugyanakkor jogos elvárás, hogy legyen világos és egyértelmű. A „ködösítés” mindig hátsó szándékot sejtet. Erre utal az evangélium tanítása, amikor Jézus, intve a hamis eskütől, megfogalmazza a világos beszéd lényegét is. (Vö.Mt.5/33-37.)
            Tényszerűség – ez az, ami manapság a leggyakrabban hiányzik. Ködösítünk, érveket gyártunk - mindent a körülményekre fogunk -, csakhogy elkerüljük a felelősségre vonást, vagy jobb színben tüntethessük fel magunkat. Sokszor ez történik akkor is, amikor ébredező lelkiismeretünk furdalna. Igaz, előfordulhat, hogy másokat sikerül becsapni, a „szívek és a vesék vizsgálóját” azonban soha…
Jézus világos egyértelműséget vár el tőlünk: határozott kiállást. A beszédben is. Minden túlkomplikálás, melyből hiányzik a világos állásfoglalás, sántít és hamis. Az igazság ugyanis sohasem függhet attól, hogy éppen kivel állunk szemben…