"Vadállatok közt élt, de angyalok szolgáltak neki.” (Mk.1/13.)
Mínuszokban kemény hajnalokra ébredtünk a hét elején, aztán a mögöttünk hagyott hét második felében úgy tűnt, a tavasz is ránk köszöntött. Az időjárás végletessége, mintha bennünk is visszatükröződne. Életünk eseményei, nem várt fordulatai jót és rosszat egyaránt hoznak – alig hagyva meg a választás lehetőségét. Néha nem tehetünk többet, mint igazodunk a „körülményekhez”. Máskor viszont éppen a körülmények megváltoztatásával tudnánk előbbre lépni…
            „Minden hiábavalóság” – döbben rá a prédikátor könyvének igazságára a végessége határait megtapasztaló ember. A böjtkezdő hamvazószerda könyörtelenül szembesít a ténnyel: végül csak egy marék por vagy hamu marad belőlünk. Bármit is tettünk, bármilyen gazdag, népszerű vagy éppen szegények voltunk egykoron, végül elférünk egy kicsiny gyermeki tenyérben. Ezzel a megállapítással azonban a Teremtő nem elrettenteni, sokkal inkább ösztönözni akar: gazdálkodjunk okosan földi életünk idejével, hiszen csak a lelkünk maradandó, emberlétünk egyetlen halhatatlan alkotója...
Kísértések, bűnalkalmak, elbukások – hullámvölgyek és hegyek váltogatják egymást életünkben. A lélekből (is) élő ember mindig ki van szolgáltatva a világ kínálta kísértésnek. A nagy kérdés: a lélekmérgezés és erkölcsi szenny korában lehetséges-e tisztának maradni? Érdemes-e önkéntes lemondásba (böjtölésbe) fogni, amikor körülöttünk - a pandémiás kiszolgáltatottság árnyékában is - minden a mértéktelen fogyasztásra, szabadosságra ösztönöz.
Napról-napra leckét kapunk, néha meglehetősen fájdalmas leckét. Lassan egy éve a bizonytalanság és a félelem költözött életünkbe. De vajon képesek vagyunk-e okulni, tanulni belőle?
A kitartás és erős elhatározás mindig „felülről” jövő támogatásra talál. Jézust negyvennapos pusztai magányában vadállatok vették körül, az ördög is megkísértette, mégis angyalok szolgáltak neki.(Vö.Mk.1/12-13.) Csupán saját erőnkre hagyatkozva nem érdemes komolyabb elhatározást tenni, viszont még a vadállatokkal terhes pusztában is képesek utat találni az angyalok...