„Ítélet van most e világon, most vetik ki e világ fejedelmét.” (Jn.12/31.)
Folyton jobbat vár az ember. Vannak különösen is reménykedésre alkalmas időszakok. A háborúkat megélt nagyszüleink jobbat vártak szüleinknek – talán kicsit jobb is lett -, de az igazán szép jövőt unokáiknak remélték és most rajtunk a sor, hogy gyermekeink számára „megváltsuk” a világot. Csakhogy a sok vargabetűt megjárva elfáradt a lábunk, szívünket-lelkünket pedig belepte a fásultság szürke pora. Miközben feje tetejére állt a világ körülöttünk (is). A vírus próbára tesz valamennyiünket, mégsem okul belőle mindenki, a politika számára pedig újabb és újabb muníciót ad. A nyílt ellenségeskedés egyre több közösséget fertőz meg. Naponta egymásnak feszülő indulatok – sokszor alap nélküli vádaskodások – útvesztőjébe gabalyodunk.
„Ítélet van most e világon…” - megrendült a pokol urának földi birodalma. Bálványt épített magának a megkísértésben elbukott ember, a hatalmas – belül üres, illetve nihilizmussal teli - mammon-szobor azonban megrepedt, a lehulló darabok pedig – mint veszedelmes lavina – könnyen maguk alá temethetik a bálványimádók tömegeit. Ahogy a bűn módszeresen, válogatás nélkül uralta el a világot, úgy a következményeivel is mindnyájan kénytelenek leszünk szembesülni.
 „… most vetik ki e világ fejedelmét” – a kísértő érzi, sőt, nagyon jól tudja, a golgotai kereszt óta nem lehet abszolút győztes. A kereszt most is erősebb, mint a mammon. Jézus kereszthalála megtöri e világ fejedelmének uralmát a földön. Megrendült a pénz és a szabadosság talapzatára épített Isten nélküli világ…
            A gyógyulás mindig fájdalommal jár, a nagyobb seb jobban éget. Ennek a fájásnak azonban értelme lehet, ezért elviselhető, ezért kell elviselni!
            Az önmegtagadásokkal, lemondással terhes böjti idő keresztútja – ha hitelesen akarja végig járni - „darabokra szedi” az embert. Nem annyira az öröm, mint inkább a szembesülés, a tisztulás ideje. A szenvedő ember Krisztussal megtett útja azonban túlmutat a Golgotán, mert egy reményteljes jövő ígéretét hordozza - már most is…