„Valami még hiányzik neked…” (Mk.10/21.)
Az anyagi javak tekintetében bármilyen ideálisnak is érezheti pillanatnyi helyzetét az ember, hamar kiderül, hogy mindez csupán látszat, s valami igazán lényeges dolognak mégiscsak híja van. A hétköznapok érdekszövevényes hálójába gabalyodva hamar rádöbbenhet, az igazi boldogulást mégsem a pénz vagy a hatalom hozza el…
A kevés kivételtől eltekintve az anyagiasság érzéketlenné, közömbössé tesz és sorsfordító döntésekben akadályoz. Ez derül ki abból az evangéliumi történetből is, melyben Jézust megszólította egy ifjú ember. Rövid párbeszéd bontakozott ki kettejük között. Az ifjú gyermekkorától kezdve megtartotta a parancsokat és arról érdeklődött, hogy mit kell tennie, hogy elnyerje az örök életet? Jézusnak szimpatikus volt a kérdező, ezért így szólt hozzá: „Valami még hiányzik neked: menj, add el, amid van, és árát oszd szét a szegények közt, így kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, és a keresztet magadra véve kövess engem.” Az esetről tudósító evangélista megjegyzi: „E szavak hallatára (az ifjú) elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.” (Vö.Mk.10/17-22.)
            Az a szeretet, amely nem riad vissza az áldozatvállalástól, az a hűség, mely keresztutunkon mutatkozik meg igazán – teheti boldoggá az embert. Ugyanis ez a két dolog nem olvad el az izzó gyűlölet tengerében, és nem roppan össze a gondok ólmos súlya alatt sem. Mert nem a materiális javakat helyezi középpontba, hanem a tiszta és őszinte emberi kapcsolatokat. Látszólag lehetnek a dolgok, tervek, elképzelések tökéletesek – hiába, ha hiányzik az elköteleződés, a teljes odaadás -, ha végül mégsem vagyunk képesek vállunkra venni a keresztet.
Nagy dolgokra kap(na) meghívást az ember, de elvész a küldetés, mert az anyagi világ folyton legyőzi. Híjával van a bölcs elhatározásnak, a bátorságnak. Csak a sóvárgás marad vagy a hiábavalóság érzése, bővelkedjen anyagiakban, birtokoljon hatalmat, előkelő pozíciót.
            Jézus tanítása világos és egyértelmű: mindig egy nagyobb jó érdekében felhasználandó eszköznek, sohase célnak tekintsük a pénzt vagy a hatalmat. Mindez csupán eszköz, hogy megvalósíthassuk élethivatásunkat a szeret és hűség jegyében. Élő tapasztalás, csak ez a lelkület képes megóvni a szélsőségektől, vezethet – örök életre is – érdemes boldoguláshoz…