„Bizony, a világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál.” (Lk.16/8b.)
Mindig léteztek „ügyeskedők”, akik sikeresen érvényesítették egyéni érdekeiket, s valahogy minden helyzetből jól kerültek ki. Azt is tudjuk, a „szorult helyzet”, illetve a jogos számonkérés lehetőségének elkerülése is találékonnyá teheti az embert. Lukács evangéliuma örökített meg az ezzel kapcsolatos jézusi példázatot.
            „Hűtlen kezeléssel” vádolták meg a történetben szereplő intézőt. Ura magához hívatta, számon kérte és kilátásába helyezte, amennyiben nem tud elszámolni, elbocsátja. Az intéző elgondolkodott: „Uram elveszi tőlem az intézőséget. Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom, már mit teszek, hogy befogadjanak házukba az emberek, amikor már nem leszek intéző.” Magához hívatta ura minden adósát. Az elsőtől megkérdezte: „mennyivel tartozol uramnak? Száz korsó olajjal, felelte az. Vedd elő adósleveledet, mondta neki, ülj le hamar és írj ötvenet.” Ugyanígy tett a többi adóssal is. Végül ura megdicsérte a hűtlen intézőt, mert okosan cselekedett. Jézus így zárta a példázatot: „Bizony, a világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál. Én is azt mondom nektek: szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékba.” (Vö.Lk.16/1-10.)
Mielőtt megbotránkozva félreértenénk a történetet, gyorsan szögezzük le: Jézus nem a csalást dicséri meg, és senkit sem akar arra bátorítani, hogy gazdasági bűncselekményekkel biztosítsa a jövőjét, ha nehéz helyzetbe kerül. Azt a következtetést sem vonhatjuk le, hogy lopjunk bátran a munkahelyünkről, mert egyszer úgyis felmondanak nekünk. Nem, mert a dicséret kizárólag a leleményességnek szól. A hűtlen intéző nem esik kétségbe, hanem gyors döntést hoz, és azonnal cselekszik, így a nehéz helyzetből gyorsan megtalálja a kiutat. A reális helyzetfelismerést késlekedés nélküli cselekvés követi.
A negatív példa pozitív tanulságát így összegezhetjük: ismerjük fel a jónak a lehetőségét, hogy ennek a fényében helyesen használhassuk fel anyagi javainkat, kapcsolatainkat, de elsősorban azt lássuk meg, hogy mit kell tennünk üdvösségünk érdekében és ne késlekedjünk…