„Az igazi világosság, mely minden embert megvilágosít, a világba jött.” (Jn.1/9.)
Álmos köd szitál. Hónak nyoma sincsen. (Talán még enyhe esőt is kapunk.) Tavaszt idézve lopakodik az alkony, hogy aztán észrevétlen terítse ránk a leghosszabb éjszaka csillagfényes takaróját. Talán ilyen lehetett az első karácsony is ott a messzi Júdea betlehemi pusztájában…
A Gondviselés különös kegyelme folytán, az a csillag most újra felvillant felettünk – bár sokan nem láttuk – mégis, időben és térben közelebb hozta hozzánk az adventi beteljesülés éjszakáját. Persze a kérdés attól még újra és újra nekünk feszül: vajon, mit kezdünk vele? Tehetünk-e úgy, mintha mi sem történt volna? Bár sok minden megváltozott körülöttünk, korántsem biztos, hogy a kényszerű lemondásokkal „egyszerűsített” ünneplés a lényegre irányítja a figyelmünket…
Várjuk a béke angyalát, hogy glóriás üzenetével fényt hozzon fakó életünkbe. Várjuk, mint a gyermekek izgalomtól piruló arccal, repeső szívvel, hogy valami jót, valami csodát hoz nekünk. Talán mindig sajgó lábunk fájása is enyhül, lelkünk zsibbadó érzései is megcsendesülnek. S talán újra elhisszük, az összegyűrt lap kisimítható, életünk összegubancolódott szálai kibogozhatók, reményeink mégsem estek kútba - mert velünk az Isten. És feldereng az a gyermekkori angyal, megszólal a csengettyű, valaki énekel, lépések tompa nesze hallik, ahogy jönnek a pásztorok szépen sorban. Aztán mintha gyermek sírna fel a csendes éjben…
Mily csekély az ember Isten nélkül. Mennyire sebezhető és kiszolgáltatott. A szeretetlenség és istentelenség vírusa már rég leterítette, és korunk pestisének előkészítette az utat. De Ő mégsem fordított nekünk hátat. Újra itt áll ajtónk előtt. Csendesen kopogtat.
Isten szeretete végtelen, mint az óceán. Most a betlehemi jászol aranyszalmáján tündököl. S miközben elénekeljük a „Mennyből az angyalt” a mi szívünket, életünket is betölti igazi világosságának aranyló sugarával, az értünk megtestesülő Gyermek szeretetével. Ma sem lehet más reménye Isten megváltásra szoruló népének, mint kétezredévvel ezelőtt…
Legyen áldott, békességes karácsonya minden jóakaratú embernek!