Ma du. 2 órakor litániát tartunk a nagyböjti lelkületért és a nagyböjti litániát fogjuk énekelni! Hozzuk meg áldozatunkat és minél többen engeszteljük Jézust bűneinkért!
Ma a Szentföldön élő keresztények megsegítésére fordítjuk a persely adományunkat. Hálásan köszönjük nagylelkűségüket.
Nagyböjti lelkigyakorlatunkat ma az esti 7 órai szentmisén tartjuk. A szentbeszédet VÉGERBAUER RICHÁRD teológiai tanár fogja mondani. Du. 6 órától lesz gyónási alkalom. Éljünk a lehetőséggel és minél többen kapcsolódjunk be egyházközségünk húsvéti felkészülésébe!
Szerdán este a Szentségimádáson este 7 órakor minél többen kapcsolódjunk be Egyházközségünk nagyböjti készületébe.
Pénteken - és nagyböjt minden péntekén - este 7 órakor keresztutat járunk.  Minél többen imádságos lélekkel kapcsolódjunk be Jézus Krisztus értünk vállalt szenvedésének átelmélkedésébe.
A jövő vasárnap Virágvasárnap lesz. De. 9 órakor tartjuk az ünnepi szentmisét barkaszenteléssel és énekelt passióval. A barkaszentelés a templomkertben lesz. A Képviselőtestület tagjai a 9 órai szentmise előtt a sekrestyében gyülekezzenek és vegyenek részt a körmeneten.
Húsvéti szentgyónását és szentáldozását a betegek a házaknál április 11-én, nagyhétfőn de. végezhetik el. Szeretettel kérjük, hogy jelentsék őket a plébánián.
Szombaton de. 10 órakor játszóház lesz a plébánián, ahol húsvéti díszeket készítünk. Szeretettel várjuk a gyermekeket!

Április 2.  SZOMBAT

Köznap
7:00 + Jó testvérek

11:00 KERESZTELŐ Lukácsi Zoé

19:00 + Jó szülők

 

Április 3. VASÁRNAP

Nagyböjt 5. vasárnapja 
7:30  + Henye Imre jó férj, édesapa, nagyapa

9:00+ Megyesi Mária és jó szülők

10:00KERESZTELŐ Szakál Máté

14:00 LITÁNIA

19:00 Rozsits Zoé Lili

Április 4. HÉTFŐ

Köznap
7:00  + Horváth szülők és gyermekeik

Április 5. KEDD

Köznap
7:00  + Lőrincz Béla és Németh Anna

Április 6. SZERDA

Köznap
7:00  + Bérczes István és Németh Rozália

Április 7. CSÜTÖRTÖK

Köznap
7:00 + Jó férj

19:00+ József és Erzsébet jó szülők

Április 8.  PÉNTEK

Köznap
7:00 + Sándor jó édesapa

19:00 KERESZTÚT 

Április 9.  SZOMBAT

Köznap
7:00 + Jó szülők

19:00  + Jó édesapa

Ma du. 2 órakor litániát tartunk a nagyböjti lelkületért és a nagyböjti litániát fogjuk énekelni! Hozzuk meg áldozatunkat és minél többen engeszteljük Jézust bűneinkért!
Ma a Szentföldön élő keresztények megsegítésére fordítjuk a persely adományunkat. Hálásan köszönjük nagylelkűségüket.
Nagyböjti lelkigyakorlatunkat ma az esti 7 órai szentmisén tartjuk. A szentbeszédet VÉGERBAUER RICHÁRD teológiai tanár fogja mondani. Du. 6 órától lesz gyónási alkalom. Éljünk a lehetőséggel és minél többen kapcsolódjunk be egyházközségünk húsvéti felkészülésébe!
Szerdán este a Szentségimádáson este 7 órakor minél többen kapcsolódjunk be Egyházközségünk nagyböjti készületébe.
A jövő vasárnap Virágvasárnap lesz. De. 9 órakor tartjuk az ünnepi szentmisét barkaszenteléssel és énekelt passióval. A barkaszentelés a templomkertben lesz. A Képviselőtestület tagjai a 9 órai szentmise előtt a sekrestyében gyülekezzenek és vegyenek részt a körmeneten.
Húsvéti szentgyónását és szentáldozását a betegek a házaknál április 11-én, nagyhétfőn de. végezhetik el. Szeretettel kérjük, hogy jelentsék őket a plébánián.
Szombaton de. 10 órakor játszóház lesz a plébánián, ahol húsvéti díszeket készítünk. Szeretettel várjuk a gyermekeket!
Pénteken - és nagyböjt minden péntekén – du. 5 órakor keresztutat járunk.  Minél többen imádságos lélekkel kapcsolódjunk be Jézus Krisztus értünk vállalt szenvedésének átelmélkedésébe. Utána lesz a szentmise.
 
 

Április 1. PÉNTEK

Köznap
17:30 
 
 

Április 3.  VASÁRNAP

Nagyböjt 5. vasárnapja 
8:00 + Horváth Zoltán jó édesapa és férj

 

Április 8. PÉNTEK

Köznap
17:30 
 
 

Április 10.  VASÁRNAP

Virágvasárnap 
8:00  + Kantó Antal drága jó édesapa és férj

Jövő vasárnap ½ 10 órakor lesz a szentmise. 
Jövő vasárnap ¾ 11 órakor lesz a szentmise. 

Ma du. 2 órakor litániát tartunk a nagyböjti lelkületért és a nagyböjti litániát fogjuk énekelni! Hozzuk meg áldozatunkat és minél többen engeszteljük Jézust bűneinkért!
Ma a Szentföldön élő keresztények megsegítésére fordítjuk a persely adományunkat. Hálásan köszönjük nagylelkűségüket.
Nagyböjti lelkigyakorlatunkat ma az esti 7 órai szentmisén tartjuk. A szentbeszédet VÉGERBAUER RICHÁRD teológiai tanár fogja mondani. Du. 6 órától lesz gyónási alkalom. Éljünk a lehetőséggel és minél többen kapcsolódjunk be egyházközségünk húsvéti felkészülésébe!
Szerdán este a Szentségimádáson este 7 órakor minél többen kapcsolódjunk be Egyházközségünk nagyböjti készületébe.
A jövő vasárnap Virágvasárnap lesz. De. 9 órakor tartjuk az ünnepi szentmisét barkaszenteléssel és énekelt passióval. A barkaszentelés a templomkertben lesz. A Képviselőtestület tagjai a 9 órai szentmise előtt a sekrestyében gyülekezzenek és vegyenek részt a körmeneten.
Húsvéti szentgyónását és szentáldozását a betegek a házaknál április 11-én, nagyhétfőn de. végezhetik el. Szeretettel kérjük, hogy jelentsék őket a plébánián.
Szombaton de. 10 órakor játszóház lesz a plébánián, ahol húsvéti díszeket készítünk. Szeretettel várjuk a gyermekeket!
 
 
Április 2. SZOMBAT
Nagyböjt5. vasárnapja  - előesti szentmise 
17:30  + Tamás Édesapa és fia Árpád
 
Április 3. VASÁRNAP 
Nagyböjt 5. vasárnapja
11:30 + Jó szülők és családtagok
 
Április 9. SZOMBAT
Virágvasárnap  - előesti szentmise 
17:30   + Jó szülők
 
Április 10. VASÁRNAP 
Virágvasárnap
11:30 + Papp László édesapa