Hálásan megköszönjük azt a 101.705 Ft-t, amelyet az elmúlt vasárnap a szentföldi kegyhelyek fenntartására adtak!
Ma a Nagytemplomban du. 2 órakor a „nagyböjti litániát” énekeljük. Hozzuk meg áldozatunkat és minél többen közösen engeszteljük Istent vétkeinkért. 
 
Csütörtökön, pénteken és szombaton reggel 7 órakor nincsen szentmise!
A héten hitünk legnagyobb titkát, megváltásunkat ünnepeljük, Jézus halálát és feltámadását. Szeretettel hívjuk a Kedves Testvéreket a következő szertartásokra:
Nagycsütörtök április 14.
Este 7 órakor ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére.
Utána Jeremiás siralmait énekeljük.
Este 10 óráig virrasztás!
Nagypéntek április 15.
Reggel fél 8 órakor keresztutat járunk.
Du. 3 órakor ünnepi szertartás Jézus szenvedésének emlékezetére.
Nagyszombat április 16.
Reggel 7 órakor zsolozsmát az egyház reggeli imádságát mondjuk.
Este 7 órakor feltámadási szertartás körmenettel.
Húsvétvasárnap Április 17. – Húsvéthétfő Április 18.
Szokott vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék.
Ételszentelés nagyszombaton lesz, a feltámadási szertartás után és Húsvétvasárnap a reggel fél 8-as szentmise végén!

Április 9.  SZOMBAT

Köznap
7:00 + Jó szülők

19:00  + Jó édesapa

 

Április 10. VASÁRNAP

Virágvasárnap 
7:30   + Tibor édesapa

9:00 Egyházközség

14:00 LITÁNIA

19:00  + Jó édesapa és jó édesanya

Április 11. HÉTFŐ

Nagyhétfő
7:00   + Jó szülők János és Erzsébet

Április 12. KEDD

Nagykedd
7:00   Balka család + tagjai

Április 13. SZERDA

Nagyszerda 
7:00 + Édesapa, szülők és testvérek

Április 14. CSÜTÖRTÖK

Nagycsütörtök 
19:00 AZ UTOLSÓ VACSORA MISÉJE 

Április 16.  PÉNTEK

Nagypéntek 
7:30 KERESZTÚT 

15:00 NAGYPÉNTEKI SZERTARTÁS ÉNEKELT PASSIÓVAL 

Április 16.  SZOMBAT

Húsvét vigíliája 
7:00 ZSOLOZSMA 

19:00 
 Egyházközség élő és + tagjai 

Hálásan megköszönjük azt a 6.840 Ft-t, amelyet az elmúlt vasárnap a szentföldi kegyhelyek fenntartására adtak!
A héten hitünk legnagyobb titkát, megváltásunkat ünnepeljük, Jézus halálát és feltámadását. Szeretettel hívjuk a Kedves Testvéreket a következő szertartásokra:
Nagycsütörtök április 14.
du. fél 6 órakor ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére.
Nagypéntek április 15.
du. fél 6 órakor ünnepi szertartás Jézus szenvedésének emlékezetére.
Nagyszombat április 16. - Nagytemplom
Reggel 7 órakor zsolozsmát az egyház reggeli imádságát mondjuk.
Este 7 órakor feltámadási szertartás körmenettel.
Ételszentelés lesz Húsvétvasárnap a reggel 8 órai szentmise végén!

Április 8. PÉNTEK

Köznap
17:30 
 
 

Április 10.  VASÁRNAP

Virágvasárnap 
8:00  + Kantó Antal drága jó édesapa és férj
 

Április 14. CSÜTÖRTÖK

Nagycsütörtök 
17:30 
 
 

Április 15. PÉNTEK

Nagypéntek 
17:30 
 
 

Április 17.  VASÁRNAP

Húsvét 
8:00  
 
A jövő vasárnap fél 10 órakor lesz a szentmise.
Nagycsütörtök április 14.
Du. fél 5 órakor ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére.
Nagyszombat április 16.
Du. fél 5 órakor feltámadási szertartás körmenettel.
Hálásan megköszönjük azt a 5.900 Ft-t, amelyet az elmúlt vasárnap a szentföldi kegyhelyek fenntartására adtak.
Nagyszombat április 16.
Du. 3 órakor feltámadási szertartás körmenettel.
Húsvétvasárnap nincsen szentmise, Húsvéthétfőn de. ¾ 11 órakor lesz szentmise.
Hálásan megköszönjük azt a 36.260 Ft-t, amelyet az elmúlt vasárnap a szentföldi kegyhelyek fenntartására adtak!
A Nagytemplom szertartásai a SZENT HÁROM NAPBAN:
Csütörtökön, pénteken és szombaton reggel 7 órakor nincsen szentmise!
Nagycsütörtök április 14.
Este 7 órakor ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére.
Utána Jeremiás siralmait énekeljük.
Este 10 óráig virrasztás!
Nagypéntek április 15.
Reggel fél 8 órakor keresztutat járunk.
Du. 3 órakor ünnepi szertartás Jézus szenvedésének emlékezetére.
Nagyszombat április 16.
Reggel 7 órakor zsolozsmát az egyház reggeli imádságát mondjuk.
Este 7 órakor feltámadási szertartás körmenettel.
Húsvétvasárnap Április 17. – Húsvéthétfő Április 18.
Szokott vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék.
Nagyszombat április 16.
Itt a Ferences templomban du fél 5 órakor
feltámadási szentmise és ételszentelés.
 

Április 9. SZOMBAT

Virágvasárnap  - előesti szentmise 
17:30   + Jó szülők
 

Április 10. VASÁRNAP 

Virágvasárnap
11:30 + Papp László édesapa
 
 

Április 16. SZOMBAT

Húsvét vigíliája 
16:30 
 

Április 17. VASÁRNAP 

Húsvét 
11:30  + Jó édesapa
 

Április 17. HÉTFŐ 

Húsvéthétfő
11:30 + Nagyszülők