"Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent: Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: "Lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!" [Lk 2,22-40]

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, 2024. február 2-án, 18 órai kezdettel ünnepi szentmise kezdődött, a kapuvári, és a gartai templomban. A szentmise, a gyertyaszentelés szertartásával, könyörgő imádság elmondásával vette kezdetét. Templomainkban a Plébánia Tanácsadó Testületének jelenlévő tagjai a meggyújtott szentelt gyertyákkal kezükben, körmenetben kísérték a miséző atyát az oltárhoz.

Házhelyben, Öntésen és Tőzeggyármajorban, 2024. február 4-én emlékeztek meg Jézus templomban való bemutatásáról. A szentmiséket, a születésnapját ezen a napon ünneplő Tamás atya mutatta be. A gyertyás körmenet, a szentmisén résztvevő  gyermekek vezetésével történt. 

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe - VITNYÉD:  https://kapuvar.plebania.hu/esemenyek/gyertyaszentelo-boldogasszony-unnepe----vitnyed-