"Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai." (1Kor 12,27)

Hétvégi tűnődések

Hétvégi tűnődések 2020-02-23.
Hétvégi tűnődések 2020-02-23.

„Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal és imádkozzatok üldözőitekért és rágalmazóitokért.” (Mt.5/44.)

Hétvégi tűnődések 2020-02-16.
Hétvégi tűnődések 2020-02-16.

„Beszédetek legyen: igen, igen; nem, nem. Ami ezt meghaladja, az a gonosztól van.” (Mt.5/37.)

Hétvégi tűnődések 2020-02-08.
Hétvégi tűnődések 2020-02-08.

„Világítson világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és magasztalják Mennyei Atyátokat.” (Mt.5/16.)

Hétvégi tűnődések 2020-02-02.
Hétvégi tűnődések 2020-02-02.

„A gyermek ott növekedett és erősödött. Bölcsesség töltötte el és Istennek kedve telt benne.” (Lk.2/40.)

Hétvégi tűnődések 2020-01-25.
Hétvégi tűnődések 2020-01-25.

„Hívta őket is.” (Mt.4/21b.)

Hétvégi tűnődések 2020-01-18.
Hétvégi tűnődések 2020-01-18.

„Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűnét!” (Jn.1/30.)

Hétvégi tűnődések 2020-01-11
Hétvégi tűnődések 2020-01-11

„Úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami méltányos.” (Mt.3/15.)

Hétvégi tűnődések 2020. 01. 05.
Hétvégi tűnődések 2020. 01. 05.

„Mindnyájan az ő teljességéből merítettünk,
kegyelmet kegyelemre halmozva.” (Jn.1/16.)

 

Hétvégi tűnődések - Szent Család vasárnapja
Hétvégi tűnődések - Szent Család vasárnapja

„Ő fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment.” (Mt.2/21.)

HÉTVÉGI TŰNŐDÉSEK 2019-12-22.
HÉTVÉGI TŰNŐDÉSEK 2019-12-22.
„Erre József fölébredt álmából és úgy cselekedett, amint megparancsolta az Úr angyala.” (Mt.1/24.)
Hétvégi tűnődések 2019-12-15.
Hétvégi tűnődések 2019-12-15.

„Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk?” (Mt.11/3.)

Hétvégi tűnődések 2019-12-08.
Hétvégi tűnődések 2019-12-08.

„Készítsétek elő az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit!” (Mt.3/3b.)