"Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai." (1Kor 12,27)

Hétvégi tűnődések

Hétvégi tűnődések IV. (2021/12-18.)
Hétvégi tűnődések IV. (2021/12-18.)

„Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked.” (Lk.1/45.)

Hétvégi tűnődések (2021/12-12.)
Hétvégi tűnődések (2021/12-12.)

„A nép feszülten várakozott.” (Lk.3/15.)

Hétvégi tűnődések (2021/12-05.)
Hétvégi tűnődések (2021/12-05.)

„A pusztába kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit.” (Lk.3/4.)

Hétvégi tűnődések (2021/11-28.)
Hétvégi tűnődések (2021/11-28.)

„Virrasszatok szüntelenül és imádkozzatok; így lesztek méltók arra, hogy megmeneküljetek mindattól, ami bekövetkezik és hogy megálljatok az Emberfia előtt.” (Lk.21/36.)

Hétvégi tűnődések (2021/11 21.)
Hétvégi tűnődések (2021/11 21.)

„Én arra születtem és azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról.” (Jn.18/37b.)

Hétvégi tűnődések (2021/11-14.)
Hétvégi tűnődések (2021/11-14.)

„…a világmindenséget összetartó erők megrendülnek.” „Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mk.13/25.,31.).

Hétvégi tűnődések (2021/11-07.)
Hétvégi tűnődések (2021/11-07.)

„Óvakodjatok az írástudóktól! Szívesen járnak hosszú köntösben és szeretik, ha nyilvános helyeken köszöntik őket, szívesen foglalják el az első székeket a zsinagógákban és a főhelyeket a lakomákon.” (Mk.12/38.)

Hétvégi tűnődések (2021/10-31.)
Hétvégi tűnődések (2021/10-31.)

„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből… Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” (Mk.12/30-31.)

Hétvégi tűnődések (2021/10-24.)
Hétvégi tűnődések (2021/10-24.)

„Bátorság, kelj föl, téged hív.” (Mk.10/50.)

Hétvégi tűnődések (2021/10-17.)
Hétvégi tűnődések (2021/10-17.)

„Tudjátok, hogy azok, akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok pedig önkényüket éreztetik velük. Köztetek azonban ne így legyen, hanem aki nagyobb akar lenni, legyen szolgátok, és aki első akar lenni, legyen mindenkinek a cselédje.” (Mk.10/42-44.)

Hétvégi tűnődések (2021/10-10.)
Hétvégi tűnődések (2021/10-10.)

„Valami még hiányzik neked…” (Mk.10/21.)

Hétvégi tűnődések (2021/10-02.)
Hétvégi tűnődések (2021/10-02.)

„Bizony mondom nektek, aki Isten országát nem úgy fogadja, mint a gyermek, nem megy be oda.” (Mk.10/15.)